logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2010

Image

Drept civil. Succesiuni

Autor(i) : Vasile BÎCU
An publicare : 2010
ISBN : 978-973-732-121-3
Conţinut : download PDF

În sensul larg, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi de la o persoană la alta, fie prin acte între vii, fie pentru cauză de moarte (de exemplu, cumpărătorul este succesorul vânzătorului).
În sens restrâns, prin succesiune se înţelege transmisiunea de drepturi de la o persoană la alta doar pentru cauza de moarte. În acest sens, termenul de succesiune se identifică cu noţiunea de moştenire.
Acest sens este folosit de exemplu, în art. 644 C. civ., care enumeră succesiunea, printre modurile de dobândire a proprietăţii. Legiuitorul foloseşte mult mai des termenul de moştenire (în Constituţie şi legile civile organice şi ordinare).
În fine, prin succesiune se mai înţelege obiectul moştenirii, patrimoniul transmis de către defunct (masa succesorală).