logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2010

Image

Drept comercial

Autor(i) : Dorel-Constantin ONACA
An publicare : 2010
ISBN : 978-973-732-122-0
Conţinut : download PDF

Cuvânt înainte


Dreptul comercial, ca disciplină absolut trebuitoare formării competenţelor profesionale ale viitorilor jurişti şi economişti ce urmează să-şi desfăşoare activitatea într-o economie concurenţială definitorie structurilor europene şi nu numai, reprezintă, fără putinţă de tăgadă, un obiectiv prioritar al procesului de învăţământ specific oricăror facultăţi de profil.
Remarcăm scopul didactic propus de autor, acela de a oferi studenţilor un fond informaţional pe cât de profund, pe atât de actual, având un elevat caracter teoretic cu o ancorare certă în realităţile economiei româneşti aflată în procesul dinamic al integrării în standardele economico-sociale ale Uniunii Europene, scop care a fost pe deplin atins.
Atrage atenţia preocuparea autorului pentru logica abordării, pentru argumentarea clară, pentru prezentarea în lucrare a unor elemente şi caracteristici specifice activităţilor comerciale proprii domeniului comerţului şi transportului maritim, pornind de la faptul că viitorii jurişti şi economişti cărora li se adresează lucrarea, vor acţiona în zona de afaceri a porturilor maritime româneşti unde în mod prioritar cerinţelor aspectelor tradiţionale li se adaugă cerinţele atât de exigente actuale şi de perspectivă ale integrării euro-atlantice.
Astfel, analiza riguroasă pe care autorul o întreprinde asupra elementelor şi caracterelor juridice proprii contractului de transport maritim - unul din principalele contracte comerciale speciale, ca şi asupra conosamentului - important titlu comercial de valoare - conferă lucrării de faţă şi o notă de noutate în domeniu. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât în literatura de specialitate şi îndeosebi, în cursurile universitare de profil puţin sunt abordate asemenea arii problematice. Este firesc deci, îndemnul către autor de a dezvolta în continuare tematica dreptului comercial din perspectiva aprofundărilor juridice ale activităţilor comerciale proprii comerţului şi transporturilor maritime a căror necesară prezenţă într-o economie românească integrată în Europa nu mai trebuie demonstrată.
La sfârşitul lecturii acestui demers ştiinţific eşti plăcut impresionat să poţi contată că autorul subliniază, uneori, ori prezintă implicit, alteori, faptul că, în multe privinţe, regulile dreptul comercial se completează cu reguli aparţinătoare dreptului civil care, în context, se înfăţişează a fi dreptul comun.

Prof.univ.dr. Ion Dogaru
Membru corespondent al Academiei Române