logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2010

Image

Managementul producţiei şi al canalelor de aprovizionare-desfacere

Autor(i) : George-Daniel PAPARI
An publicare : 2010
ISBN : 978-973-732-123-7
Conţinut : download PDF

În limbaj cotidian, termenul de „factor de producţie” are sensul de „ceva care participă la desfăşurarea producţiei”, premisă şi condiţie a desfăşurării acestei acţiuni.
Desfăşurarea oricărei activităţi umane solicită existenţa unor resurse. În cazul de faţă, desfăşurarea activităţii de producţie necesită existenţa unor resurse economice (productive), adică un ansamblu de mijloace disponibile şi susceptibile de a fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale şi în prestarea de servicii.
Indiferent de felurile lor şi de modificarea continuă a acestora, resursele pot fi analizate atât ca stocuri, cât şi ca fluxuri (ca existent la un moment dat şi ca proces de atragere şi utilizare economică a lor într-o perioadă de timp). Legătura permanentă dintre cele două stări ale resurselor se realizează prin însuşi procesul economic, proces în care ele apar atât ca intrări în producţie, cât şi ca ieşiri din aceasta.
Privite în cadrul unei ţări, resursele stoc se prezintă ca avuţie naţională, adică totalitatea resurselor de care dispune un popor la un moment dat. Ea exprimă starea economică a unei ţări, puterea ei economică şi, în ultimă instanţă, gradul bunăstării poporului acesteia.
Fiind un indicator sintetic de apreciere a stării tehnico-economice şi culturale a unei ţări, avuţia naţională este o realitate vie, atât prin componenta sa umană, cât şi prin permanentele ei modificări sub incidenţa acţiunii umane.