logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2010

Image

Politici şi strategii naţionale şi comunitare în domeniul financiar-bancar

Autor(i) : Alexandru Olteanu, Mădălina Antoaneta Rădoi
An publicare : 2010
ISBN : 978-973-732-134-3
Conţinut : download PDF

Unificarea economică, politică şi monetară a Europei a apărut ca o cerinţă imperioasă a instaurării echilibrului şi stabilităţii în această zonă după divizarea ce a avut loc urmare celor două războaie mondiale.
Prima formă de solidaritate europeană stabilă a fost dată de instituirea în anul 1952 a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi primul Parlament European, care era o adunare constituantă pentru mai multe popoare.
A fost urmată de proiectul formării Uniunii Monetare promovat de Pierre Werner, în anul 1970.
Evoluţia ulterioară a unificării economice şi politice în Europa a fost încetinită, în anii '70 şi '80, de impactul crizelor financiare, economice, precum şi de căderea Sistemului monetar internaţional de la Bretton Woods.
Depolarizarea paşnică a lumii de la începutul anilor '90, prin căderea sistemului comunist, a creat condiţiile de reluare în forţă şi vigoare a integrării
europene prin factorul cel mai mondializat de producţie: moneda. Aşa a apărut planul Delors, în anul 1989, pentru o Uniune Europeană şi Monetară cu evoluţie
graduală, pe trei stadii, ultimul debutând la 1 ianuarie 1999, odată cu intrarea în funcţiune a Băncii Centrale Europene, emitentă a monedei proprii – euro. Ea îşi ia menirea de coordonatoare a unei politici monetare unice în şi pentru ţările membre
a uniunii monetare; stabileşte acelaşi regim monetar pentru aceste ţări.
Regimul juridic al euro este un regim formal fără precedent în istorie, aceasta nefiind moneda unui singur stat, ci este moneda unui grup de state care păstrează încă, fiecare pentru sine, atribute separate de suveranitate în multe alte domenii importante. Apariţia Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) ca instituţie reprezentativă în domeniul financiar-bancar şi ca bancă centrală, este o instituţie colectivă, care pune băncile centrale naţionale (BCN) în subordinea
decizională a unei Bănci Centrale Europene (BCE), instituţie supranaţională, organizată pe principiul federativ (similar cu FED din SUA).
SEBC şi moneda sa unică reprezintă, până în prezent, un succes, instituţional de necontestat ce marchează reuşita noii culturi a stabilităţii în relaţiile dintre principalele state europene.
Impactul acestei reuşite a Europei unite, este resimţit, în primul rând, pe planul intern al UE, prin creşterea gradului de integrare al activităţilor economice din ţările participante la Uniunea Monetară, rolul internaţional al monedei unice bazându-se tot mai mult pe viabilitatea şi forţa economiei interne a statelor UE.
Expresia păstrării principiilor şi spiritului de cooperare, este faptul că, obiectul primordial al SEBC rămâne păstrarea stabilităţii preţurilor interne pe termen mediu.
În al doilea rând, impactul Uniunii Economice şi Monetare, prin crearea SEBC, a dus la modificarea sistemului financiar mondial de până în prezent, a relaţiilor statornice în rândurile comunităţii financiare internaţionale.
Europa occidentală a încetat să mai fie o zonă a segmentării şi instabilităţii valutare supusă agresărilor speculative (cazul anilor 1992-1993).
Moneda unică euro va contribui astfel la crearea unui nou sistem monetar mondial autentic tripolar, împreună cu dolarul american şi yenul japonez, cu care cele mai multe dintre valutele zonei utilizate în timp în tranzacţiile europene, inclusiv România, să considere euro ca „ancoră” pentru determinarea şi menţinerea valorii lor de piaţă. Ne vom obişnui cu creşterea ponderii euro în rezervele oficia le şi portofoliile de plasament private din multe ţări, în interesul şi în afara zonei euro. Dolarul american va rămâne, însă, în noul sistem monetar mondial, valuta cheie a lumii, iar yenul japonez şi-ar putea întări rolul în Asia de Est.
Intrarea în funcţiune a SEBC şi euro, contribuie la adoptarea unei ordini monetare interne comune, Europa construind un sistem unitar şi instituţionalizat de integrare şi a sistemelor nemonetare.
Experienţa unificării monetare europene, poate demonstra superioritatea soluţiei regionalizării şi confederării în comparaţie cu abordarea mondialistă frontală.
Unificarea monetară europeană poate ti utila. şi comunităţii politice şi de afaceri şi din România.
Cartea este o încercare de a pune în cunoştinţă de cauză studenţii, masteranzii şi doctoranzii cu politicile naţionale şi comunitare contemporane din domeniul financiar-bancar, în cadrul cărora România desfăşoară procese esenţiale de integrare.