logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2011

Image

Filosofie politica

Autor(i) : Andra Seceleanu, Nicolae Drăgoi
An publicare : 2011
ISBN : 978-973-732-139-8
Conţinut : download PDF

Cultura politică reprezintă o componentă a culturii în general. Pentru a defini conceptul de cultură politică este necesar să definim, mai întâi, conceptul de cultură. Prin cultură, în sensul larg al acestei noţiuni, se înţelege totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în procesul practicii social-istorice de transformare conştientă a mediului lor natural şi social, a devenirii şi perfecţionării continue a omului. Deoarece societatea, ca sistem social global, este formată din subsisteme naţionale care, luate separat, reprezintă la rândul lor sisteme de sine stătătoare şi cultura se manifestă ca un produs al unui popor, al unei naţiuni.