logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2011

Image

Managementul financiar-contabil al entităţii publice - curs

Autor(i) : Constantin Năstase
An publicare : 2011
ISBN : 978-973-732-170-1
Conţinut : download PDF

Cursul se adresează cu predilecţie studenţilor şi masteranzilor din învăţământul economic, dar şi celor care gestionează resursele financiare ale instituţiilor publice.
Oarecum, în premieră, lucrarea îşi propune să definească managementul financiar-contabil, principalele componente ale acestuia, modul de organizare, relaţionare şi funcţionare a acestora în cadrul procesului de utilizare a fondurilor publice şi gestionare a patrimoniului entităţii publice.
Managerii, organelor financiare şi specialiştii entităţilor publice sunt chemaţi să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor privind prioritizarea şi eficientizarea cheltuielilor din fondurile publice, în parcurgerea tuturor fazelor execuţiei bugetare a cheltuielilor, în realizarea bunei gestiuni financiare.