logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2008

Image

Peşti la litoralul românesc al Mării Negre

Autor(i) : Mariana NEACŞU
An publicare : 2008
ISBN : 978 – 973 – 732 – 09
Conţinut : download PDF

Cercetările asupra aspectelor vieţii în Marea Neagră sunt cu atât mai importante şi interesante, datorită faptului că această mare reprezintă cel mai mare bazin de apă salmastră al lumii, cu biotopi variaţi şi cu o faună ce a fost supusă unor transformări continue datorate puternicelor influenţe exercitate de apele dulci şi de Marea Mediterană. Apele Mării Negre au toate caracteristicile apelor salmastre, au o mare variabilitate a salinităţii totale în corelaţie cu suprafaţa, adâncimea şi sezonul, o puternică variabilitate ionică, nu numai faţă de Mediterana, dar şi de diferitele sale părţi. Ea conţine floră şi faună caracteristică, cu origini în formele salmastre vechi, pontice, la care s-au adăugat specii dulcicole, mediteraneene şi oceanice-nordice. În acelaşi loc se pot găsi specii foarte vechi, bine adaptate, deci cu o stabilitate ecologică remarcabilă şi specii recent adaptate, deci încă instabile. Acestea din urmă vor dispărea dacă modificările mediului sunt bruşte şi importante.
Lucrarea de faţă se înscrie pe linia cercetării ihtiofaunei Mării Negre, încercând să constate evoluţia pescuitului la litoralul românesc în perioada 1950-1998, situaţia actuală a pescuitului şi parametrii biologici ai principalelor specii de peşti.