logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2009

Image

Aspecte psihologice în activitatea de recrutare şi selecţie a resurselor umane

Autor(i) : Valentina MUNTEANU
An publicare : 2009
ISBN : 978-973-732-116-9
Conţinut : download PDF

În viaţa şi existenţa unui om procesele psihice nu acţionează în sine. Nu percepem doar de dragul de a percepe şi nici nu gândim doar de dragul de a gândi, ci din contră percepem şi gândim în scopul de a cunoaşte mai bine şi mai eficient realitatea înconjurătoare, pentru a ne satisface trebuinţele şi pentru a rezolva problemele cu care fiecare dintre noi ne confruntăm.
Importanţa activităţii în viaţa omului este enormă. Prin activitate, omul produce modificări în condiţiile obiective externe, în propriile lui stări interne, în relaţiile cu mediul; în activitate, omul îşi realizează ideile, îşi satisface aspiraţiile, îşi construieşte noi planuri, noi idealuri; prin activitate, omul se adaptează condiţiilor interne şi externe la un nivel din ce în ce mai înalt. Dat fiind faptul că activitatea este atât cauză, cât şi efect al dezvoltării biopsihosociale a omului, ea este resimţită de acesta ca o adevărată nevoie psihică, ca o cerinţă imperioasă a integrităţii fiinţei lui.
Ca şi realitate psihică extrem de complexă, activitatea umană dispune de câteva elemente componente ce sunt dispuse ierarhic şi a căror funcţionalitate permit satisfacerea unor necesităţi.
Munca e o manifestare conştientă de adaptare la mediu, desfăşurată de organismul uman prin care se urmăreşte realizarea unor valori materiale sau spirituale. Munca profesională are două aspecte: una biologică, legată de organismul şi funcţiile sale, şi alta socială, determinată de relaţiile de producţie. În componenta biologică sunt cuprinse toate reacţiile, structurile organice, care, în succesiunea cronologică şi în proporţii diferite pentru fiecare formă de muncă, înlocuiesc activităţile segmentelor corpului, în vederea obţinerii unor rezultate bine definite: produsul muncii. Componenta socială implică elemente complexe dintre care cea mai importantă e profesiunea. Munca profesională e o manifestare a adaptării la mediul social.