logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2009

Image

Presa franceză: de la origini până în a doua jumătate a secolului al XX-lea: curs universitar, Ed. a 2-a, rev.

Autor(i) : Elena PREDESCU
An publicare : 2009
ISBN : 978-973-732-100-8
Conţinut : download PDF

CUVÂNT ÎNAINTEPoate fi imaginată lumea actuală fără ziare? Chiar şi astăzi, în condiţiile existenţei emisiunilor informative ale televiziunii şi în prezenţa expansiunii – era să zicem agresiunii – presei electronice, într-o lume în care Internetul riscă să devină idol, transformându-se din necesar instrument de lucru în hobby şi, nu în puţine cazuri, chiar în drog, ziarul – gazeta, jurnalul, cum îi mai spunem, cu termeni încetăţeniţi de sute de ani pe glob şi preluaţi, fireşte, şi de români, foii purtătoare de informaţii şi opinii – presa scrisă are locul şi rostul său bine precizate în societate. Gândul că doar pentru o zi n-ar mai apărea nici un ziar, una singură, ţine de coşmar şi de catastrofă. Un asemenea eveniment n-ar putea fi produs decât de un hiatus nefast în desfăşurarea vieţii sociale, de circumstanţe deosebit de grave.
Care sunt raţiunile existenţei fenomenului numit presă? De ce mulţi dintre noi cumpără, la prima oră, pâine şi gazeta favorită, puse într-o relaţie firească? Lucrarea doamnei profesoare Elena Predescu întreprinde o substanţială incursiune în teritoriul presei, trecând dincolo de domeniul enunţat în titlu, şi răspunde la întrebările puse mai sus. Capitolele O scurtă «preistorie» a jurnalismului şi Epoca Renaşterii – turnantă definitorie se adresează unui public larg, ieşind din cadrul istoriei presei franceze.
În ce o priveşte pe aceasta, studentul – dar nu numai el – găseşte în lucrare detalii extrem de interesante despre publicaţii al căror titlu îi este cunoscut, uneori chiar familiar, fie măcar prin referinţe din presa şi literatura română. Mercure de France, Paris-Soir sunt binecunoscute. Le Canard enchaîné la fel, ca şi celebra Agenţie Havas (ne amintim de faimoasele „depeşe Havas”…). (Este drept că, în prezent, din raţiuni financiare, ziarele şi revistele franceze, inclusiv faimosul Paris-Match sunt, din păcate, dificil de găsit pe piaţa publicaţiilor din România).
Scris cu multă dăruire şi acribie, într-o viziune integratoare şi foarte bine structurat, studiul doamnei profesor Elena Predescu transcende limitele manualului universitar, constituindu-se în instrument de cultură generală de larg interes.

Adrian Bucurescu,
istoric şi jurnalist (România Liberă)