logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2009

Image

Relaţii politice şi economice româno-britanice: 1939-1947

Autor(i) : Marian ZIDARU
An publicare : 2009
ISBN : 978-973-732-107-7
Conţinut : download PDF

Lucrarea „Relaţii politice şi economice româno britanice (1939-1947)” se încadrează în problematica foarte complexă a relaţiilor internaţionale din timpul celui de-al doilea război mondial. Cercetarea evoluţiei relaţiilor dintre Marea Britanie şi România cuprinde însă numeroase controverse şi implică studierea pe mai multe planuri a intereselor care au generat acţiunile politico-diplomatice, economice şi financiare ale cercurilor conducătoare de la Bucureşti şi Londra.
Demersul nostru ştiinţific s-a întemeiat pe cercetarea fondurilor de documente de la Arhivele Naţionale, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Ministerului Apărării Naţionale şi Arhivele Serviciului Român de Informaţii, pe colecţiile de documente publicate în ţară şi străinătate, lucrări memorialistice ale actorilor şi martorilor evenimentelor, care au determinat mutaţiile fundamentale în fizionomia politică şi teritoriale a lumii în anii 1939-1947; am beneficiat, de asemenea, de o impresionantă literatură de specialitate, care oferă nu numai un bagaj informaţional de excepţie, dar atestă existenţa atât a unor interesante controverse, dar şi a unor „pete albe”- dovadă a inaccesibilităţii unor fonduri importante de arhivă precum şi a unor idei, teze preconcepute.