logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2008

Image

Piaţa de capital din România: evoluţie, riscuri, perspective

Autor(i) : Gabriela MUNTEANU
An publicare : 2008
ISBN : 978-973-1709-35-2
Conţinut : download PDF

PREFAŢĂ

Lucrarea „PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA – EVOLUŢIE, RISCURI, PERSPECTIVE” se încadrează în domeniul literaturii ştiinţifice şi tehnice şi prezintă un interes ştiinţific şi practic deosebit în contextul globalizării pieţei de capital şi a integrării României în structurile economice europene, cu consecinţe asupra noilor moduri de relaţionare între mecanismul bursier, participanţi şi investitori.
Lucrarea este inedită prin premisele pe care se bazează, prin modul de elaborare şi prezentare a problematicii, precum şi prin formalizarea obiectivelor complexe ale optimizării corelaţiei dintre riscuri şi rentabilităţile pieţei de capital. Abordarea ştiinţifică făcută de către autoare relevă particularităţile, comple-xitatea şi dinamismul pieţei de capital prin originalitatea, rigoarea ştiinţifică şi maniera de prezentare a lucrării.
În România există puţine studii care abordează corelaţia dintre gradul de dezvoltare economică şi eficienţa pieţei de capital şi prin prisma riscurilor evaluate, previzionate, a explicitării cantitative a factorilor de risc pentru sintagma „piaţa este eficientă”. Comunitatea ştiinţifică şi cea a practicienilor îşi pun în mod evident problema asigurării şi promovării unei pieţe de capital eficiente, a managementului riscului, a atragerii şi alocării resurselor financiare, a comportamentului actorilor pieţei pentru accesul la produsele bursiere şi la informaţia de piaţă, a fundamentării deciziilor investiţionale.
„PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA – EVOLUŢIE, RISCURI, PERSPECTIVE” este extrem de bine venită pentru investitori, pentru cei care îşi pun întrebarea „care este piaţa de capital pe care să plasez resursele disponibile? Este ea eficientă sau nu?”. Autoarea conduce în construcţia demersului său ştiinţific la concluzia că eficienţa unei pieţe se materializează în capacitatea acesteia de a servi scopului pentru care funcţionează, iar în cazul pieţei de capital acest scop îl reprezintă transferul capitalurilor de la posesorii de fonduri temporar disponibile către cei ce au nevoie de acestea, pentru diferite proiecte de investiţii.
Teoria financiară modernă a formalizat un obiectiv complex al gestiunii investiţiilor şi anume optimizarea corelaţiei dintre riscul şi rentabilitatea acestora. Investiţia în active financiare, la fel ca orice altă investiţie, comportă anumite riscuri precum: riscul inflaţional, riscul opţional, riscul de afacere, riscul pieţei, riscul creditului, riscul solvabilităţii etc. Acţiunile şi deciziile luate de investitori au drept consecinţă un eveniment sau un set de evenimente, cărora li se poate asocia o probabilitate sau o distribuţie de probabilitate de apariţie, iar riscul este o rezultantă a combinaţiei dintre probabilităţile de apariţie a stărilor şi consecinţele acestora.
„PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA – EVOLUŢIE, RISCURI, PERSPECTIVE” reprezintă o provocare a ideilor într-un domeniu fundamental de cercetare cum este piaţa de capital, care îşi propune şi atinge o serie de obiective: fixează principalele concepte, reglementări şi evoluţii interne şi internaţionale privind piaţa de capital; demonstrează că piaţa bursieră este regina pieţelor financiare; răspunde la întrebarea legată de „inteligenţa” pieţelor financiare, abordează analiza financiară a deciziilor de investiţii, concentrându-se pe măsurarea riscului, a rentabilităţii şi eficienţei pieţei de capital; testează eficienţa pieţei de capital din România, radiografiind evoluţia acesteia în perioada 1996-2007.
Ne face deci, o deosebită plăcere să susţinem nu numai valoarea „intrinsecă” a prezentei lucrări ci să şi subscriem la valoarea „de întrebuinţare” a sa.


Prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU,
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Şeful Catedrei de Statistică şi Econometrie
Academia de Studii Economice Bucureşti