logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2008

Image

Economie politică - Ed. a 3-a, rev.

Autor(i) : Alexandru OPREA, George PAPARI
An publicare : 2008
ISBN : 978-973-1709-34-5
Conţinut : download PDF


Cuvânt înainte


Apărută sub semnătura conf.univ. Alexandru Oprea şi a conf.univ.dr. George Papari, lucrarea reprezintă, prin profunzimea conţinutului şi claritatea exprimării, o reală reuşită a efortului ştiinţific şi didactic al autorilor, benefic pentru studenţii facultăţilor în care ECONOMIA constituie disciplină de învăţământ. Lucrarea răspunde integral exigenţelor programei analitice de profil, fiind structurată pe secvenţe informaţionale logic corelate şi servind unor obiective educaţionale riguros formulate.
Dovedind o largă informaţie de profil, o evidentă pregătire metodică conjugată cu o experienţă pedagogică de netăgăduit, autorii reuşesc, printr-un salutar efort, să «condenseze» în cele circa 300 de pagini ale lucrării categorii, concepte, definiţii, caracteristici esenţiale, trăsături definitorii – toate vizând problematica teoriei economice – într-o viziune sistemică şi argumentată. Astfel, după ce definesc cu claritate ECONOMIA, ca reflectare în planul teoriei a unei realităţi fundamentale a sistemului social global şi evidenţiază elementele de incertitudine, risc şi probabilitate ale procesului economic modern, autorii clarifică conceptele de bază, care dau conţinut şi sens economiei de piaţă şi principalelor ei tipuri de manifestare: agenţi, bunuri, factori de producţie ş.a., insistând asupra utilizării acestora din perspectiva costurilor, productivităţii, concurenţei etc. Un loc central în structura lucrării îl ocupă, cum este şi firesc, piaţa muncii şi a capitalului, piaţa monetară, ca şi fenomenele caracteristice acestora. Faptul că toate elementele de structură ale proceselor macro şi microeconomice sunt analizate dintr-o perspectivă diacronică, în derularea lor necesară şi esenţială, legică deci, dă, în opinia noastră, un plus de consistenţă şi calitate.
În consecinţă, putem afirma că dominanta calitativă a lucrării este expresie, atât a competenţei recunoscute a autorilor, a clarităţii, rigurozităţii şi – de ce nu – a meticulozităţii acestora, care operează cu concizie asupra conceptelor, tezelor şi argumentelor exprimate într-un stil lapidar şi concis, întotdeauna din perspectiva lucrului bine făcut. Pe asemenea temeiuri, ne exprimăm convingerea că nu numai pentru studenţi, ci pentru toţi cei interesaţi în studiul aprofundat al problematicii teoriei economice, această lucrare reprezintă un deosebit, util şi eficient instrument de lucru.


Conf. univ. Nicolae Drăgoi