logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2008

Image

Monedă, bănci, credit

Autor(i) : Dumitru TUDORACHE, George PAPARI, Camelia DICĂ
An publicare : 2008
ISBN : 978-973-1709-37-6
Conţinut : download PDF

PREFAŢĂ
Este unanim acceptat că în economia de piaţă, rolul banilor şi al băncilor este imens. Economia de piaţă înseamnă în primul rând, economie de schimb, iar schimbul se realizează prin bani şi bănci.
Lucrarea de faţă se adresează în primul rând, studenţilor economişti şi, în consecinţă, are un pronunţat caracter didactic.
În prima parte a lucrării, care este intitulată MONEDA, se pune accent pe conţinutul, funcţiile monedei, sistemele monetare, politicile monetare, masa monetară, emisiunea, pute-rea de cumpărare a monedei, inflaţia. De asemenea, date fiind adevăratele revoluţii înregis-trate în circulaţia monetară, în primul rând sub aspectul perfecţionării modalităţilor şi in-strumentelor de plată, aceste aspecte îşi găsesc în carte un loc pe măsură.
În economia de piaţă, băncile pătrund cu un pas înaintea altor sectoare economice, tocmai pentru că trebuie să le susţină pe acestea în demersul lor temerar. De aceea, partea a doua a lucrării, intitulată BĂNCILE ŞI CREDITUL, abordează această problematică.
După evenimentele din decembrie 1989 şi în ţara noastră s-a trecut la realizarea unei reforme economice care a avut şi urcuşuri şi coborâşuri, dar a cărei evoluţie este, indiscuta-bil, către economia de piaţă.
Sectorul bancar românesc a fost însoţit de schimbări profunde în principalele sale do-menii şi anume: produse şi servicii, capitalizare, privatizare, informatizare, dezvoltarea reţe-lei, pregătirea personalului, activitatea de corespondenţă cu băncile din străinătate. Întreg sectorul bancar a fost organizat pe două niveluri, iar legislaţia a fost mult îmbunătăţită. Ban-ca Naţională a României a devenit bancă centrală şi de emisiune, cât şi cu sarcini de supraveghere şi control pentru băncile comerciale. Al doilea segment al sectorului bancar româ-nesc este format tocmai din societăţile bancare, care au rol operativ şi care în esenţă sunt bănci comerciale.
Lucrarea de faţă prezintă cititorilor săi şi un segment al activităţii complexe a băncilor şi anume, elemente de tehnică, operaţiuni şi strategie bancară. Dacă tehnicile bancare au existat o dată cu băncile şi ele reflectă operaţiunile bancare în conexiunea lor, elementele de management şi strategie bancară sunt relativ noi întrucât până în anul 1989 ele erau confun-date de cele mai multe ori cu „principiile“ politicii economice. Centralismul excesiv făcea ca şi aici, rolul băncilor în stabilirea strategiilor de acţiune şi de dezvoltare să fie foarte redus.
Cartea nu cuprinde întreaga mulţime de tehnici, produse, servicii şi strategii bancare. Ar fi imposibil acest lucru, având în vedere dimensiunile lucrării, dar şi faptul că unele din aceste elemente, abia acum se definitivează şi se aşează. Desigur că, aproape întregul mate-rial are în vedere prezentarea produselor bancare aşa cum sunt ele în bănci, de altfel, aces-tea interesându-i în cel mai înalt grad pe specialiştii economişti în general, şi pe cei din bănci în special.


Principalele aspecte abordate în a doua parte a lucrării se referă la:
- organizarea sistemului bancar;
- management bancar;
- strategii bancare;
- marketing bancar;
- operaţiuni bancare;
- tehnici bancare;
- contabilitate bancară;
- operaţiuni de casă în bănci;
- operaţiuni şi tehnici de creditare;
- garanţii bancare;
- asigurări bancare;
- control bancar;
- alte produse bancare;
- riscul bancar.
Lucrarea încearcă să răspundă exigenţelor actuale de abordare şi analiză a fenomenu-lui monetar şi bancar. Oriunde şi-ar desfăşura activitatea, economiştii realizează legături complexe şi frecvente cu circulaţia monetară şi cu băncile, mai ales o dată cu dezvoltarea fără precedent a produselor şi serviciilor bancare. Desigur, creditul a rămas produsul prin-cipal al băncilor noastre şi ca atare are afectat un spaţiu mai mare în lucrare.
În această concepţie şi formă, cartea reprezintă a treia apariţie, autorii fiind conştienţi de unele neîmpliniri, printre care şi imposibilitatea tratării mai pe larg a unor laturi ale acti-vităţii monetare şi bancare (din cauza spaţiului restrâns).
Autorii mulţumesc sincer colegilor care vor transmite eventuale sugestii pentru îmbună-tăţirea cursului.

AUTORII