logo editura andrei saguna pic
 

Colecţii cărţi / 2009

Image

Tratat de psihiatrie

Autor(i) : coord. Vasile CHIRIŢĂ, Aurel PAPARI, Roxana CHIRIŢĂ
An publicare : 2009
ISBN : 978-973-732-104-6
Conţinut : download PDF

PREFAŢĂ

Onorat de invitaţia de a prefaţa Tratatul de Psihiatrie încep prin a sublinia cu o deosebită satisfacţie că ne aflăm în faţa celei de a doua ediţii redactate de un prestigios colectiv de autori din centrele psihiatrice din ţară. Dacă privim puţin în urmă, constatăm că prima ediţie a Tratatului a văzut lumina tiparului acum şapte ani, sub egida Asociaţiei Psihiatrice Române şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Necesitatea reeditării este argumentată de dinamica dezvoltării psihiatriei şi a neuroştiinţelor în contextul progresului actual al medicinei. Tocmai de aceea accentuăm, prin comparaţie între cele două ediţii, asupra prezentei ediţii care cuprinde o serie de noi capitole, o actualizare a capitolelor din prima ediţie, precum şi o lărgire a colectivului de autori.
Unele capitole noi ale Tratatului reprezintă completări necesare ale cuprinsului, ca de exemplu „Investigaţii de laborator şi scale de evaluare psihiatrică şi psihologică”, „Sexualitatea umană şi tulburările ei”, „Tulburările alimentare: anorexia şi bulimia nervosa”, „Retardarea mentală”, „Suicidul”, „Managementul clinico-terapeutic al pacienţilor cu demenţă în boala Alzheimer”. Un număr important de noi capitole reprezintă aspecte recente ale patologiei psihiatrice, care sunt abordate într-un tratat de psihiatrie din ţara noastră: „Dependenţa de calculator – între normal şi patologic”, „Terapia virtuală”, „Psihokinetoterapia în tratamentul tulburărilor psihiatrice”.
Remarcăm în continuare că Tratatul este structurat în 30 de capitole elaborate de specialişti de mare prestigiu profesional şi articulate metodic şi conceptual de către autorii coordonatori ai Tratatului conform cerinţelor şi exigenţelor unei lucrări care abordează problemele fundamentale ale unei discipline medicale. Referinţele bibliografice arată elocvent o documentare amplă, care reflectă calitatea şi actualitatea conţinutului, nevoia de informare şi de transmitere a cunoştinţelor.
În succesiunea capitolelor se abordează competent şi cu profesionalism probleme bazale ale psihiatriei: epistemologia psihiatrică, relaţia cu psihologia medicală, patologia psihiatrică şi taxonomiile desprinse din clasificările actuale, noile aspecte ale patologiei contemporane, terapeuticile psihiatrice şi noile achiziţii în domeniu, implicaţiile expertale, legislative şi etice ale psihiatriei în societatea contemporană. Chiar şi această succintă enumerare confirmă efortul autorilor de a oferi celor interesaţi – specialişti consacraţi sau în formare – un bogat material de informare, util învăţării şi aprofundării studiului psihiatriei şi al domeniilor de interferenţă. Se poate afirma că, în această manieră, Tratatul se adresează atât psihiatrilor, cât şi tuturor specialiştilor interesaţi în domeniul sănătăţii mintale, ştiinţelor comportamentului şi al neuroştiinţelor.
În consecinţă, felicităm autorii coordonatori şi autorii capitolelor pentru această frumoasă, remarcabilă şi necesară realizare. Credem cu toată convingerea că reeditările periodice ale tratatelor de specialitate reprezintă o necesitate permanentă a actualizării în pas cu noile descoperiri.
Reeditarea Tratatului de psihiatrie reprezintă un exemplu în acest sens, care merită aprecieri elogioase, dar care obligă în perspectiva unor ediţii periodice, ca o tradiţie care se impune a fi continuată.

Gen(r) Prof. univ. dr. VASILE CÂNDEA
Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale