logo editura andrei saguna pic
 

Despre Editură

Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" a fost înfiinţată în anul 1992 în cadrul Fundaţiei Cultural Ştiinţifice Aromâne "Andrei Şaguna" cu avizul Ministerului Culturii nr 1838/25.02.1993.

Editura s-a înfiinţat ca o completare firească a tuturor celorlalte activităţi culturale şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul Fundaţiei răspunzând nevoii unei edituri care să publice carte constănţeană pentru constănţeni.

Editura este profilată pentru editarea de carte didactică şi tehnico-ştiinţifică, precum şi a unor publicaţii ştiinţifice specifice domeniilor de activitate din universitate


Editura are un plan redacţional bogat şi diversificat şi asigură servicii complete de tehnoredactare computerizată, tipărire şi desfacere de carte

Editura organizează şi lansări de carte având ca scop creşterea interesului publicului pentru cartea de valoare şi afirmarea calităţii autorilor constănţeni.

Editura asigura desfacerea volumelor prin reteaua proprie de difuzare.

Volumele sunt organizate in cinci colectii:
1. Psihosociologie - 21 de lucrari
2. Drept si stiinte economice - 111 lucrari
3. Comunicare, stiinte politice -100 lucrari
4. Medicina - 50 lucrari
5. Inginerie - 29 lucrari

FUNDATIA „ANDREI ŞAGUNA este, potrivit dispozitiilor statutare, o institutie cu caracter cultural-ştiinţific şi umanitar, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică, având ca scop conservarea si dezvoltarea patrimoniului cultural aromân, contribuirea la satisfacerea necesarului de specialişti de nivel superior în domeniul cultural, ştiinţific si social prin
• organizarea de cursuri universitare
• înfiintarea unei biblioteci
• infiintarea unei edituri si tipografii
• realizarea de emisiuni radio-TV
• organizarea unor manifestari cultural-stiintifice, simpozioane, congrese si festivaluri.

Universitatea Andrei Şaguna, a fost înfiinţată în cadrul fundatiei în anul 1992, iar din anul 2005 a fost acreditată devenind institutie de învăţământ superior, parte a sistemului natională de învăţământ, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.

Fundatia si Universitatea deţin în prezent un imobil administrativ cu cinci nivele,un centru de informatica (acesta cuprinde laboratoare de cercetare pentru hard si soft si este situat intr-o clădire cu patru nivele) si un hotel-camin in statiunea Mamaia cu o capacitate de 700 de locuri.

Pentru asigurarea unui învãţãmânt de calitate, Universitatea pune la dispoziţia studenţilor sãi manuale şi cursuri apãrute în Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”, cea mai mare parte având ca autori titularii de curs. Universitatea editeazã publicaţia lunarã Ecouri, realizatã de studenţii Facultăţii de Jurnalisticã în colaborare cu colegi de la celelalte facultãţi. Periodicul conţine şi informaţii de strictã necesitate pentru studenţi realizând o relaţie eficientã între aceştia şi instituţie.

Fundaţia Andrei Şaguna este iniţiatorul şi principalul fondator al filialelor Constanţa ale ASTRA, Asociaţiei Române de Drept Umanitar şi al Asociaţiei Române de Prietenie cu RP Chineză, cărora le asigură gratuit sediu în localul propriu şi logistica necesară, le acoperă cheltuielile de funcţionare şi îşi asumă responsabilitatea managerială prin intermediul unor personalităţi care fac parte din conducerea fundaţiei

Fundaţia a realizat douã medalii comemorative cu efigia Mitropolitului Şaguna, din argint si tombac, executate la Monetaria statului, care, cu prilejul unor festivităţi, au fost decernate, unor personalitãţi ale vieţii cultural-ştiinţifice româneşti şi internaţionale precum: Sanctitatea Sa Papa Paul al II-lea, Prof.univ.dr. Luis Maria de Puig - preşedintele Adunării Parlamentare a Uniunii Europei Occidentale, Regele Mihai I, Chen Delai - Ambasadorul Chinei, Blagoj Zasov - Ambasadorul Macedoniei, Dorothee Douvos - Consulul General al Greciei, Chen Guangzhong - Consulul General al Chinei şi altor Membri de Onoare ai Fundaţiei.

Beneficiind de subvenţia Ministerului Culturii şi cu acordul Primãriei Constanţa, cadre didactice ale Academiei de Artã Bucureşti au realizat statuia în bronz a Mitropolitului Andrei Şaguna care este amplasatã în faţa sediului Fundaţiei si Universitatii, fiind cea mai mare statuie din Municipiul Constanta.

Cel mai important program permanent derulat de fundatie este cel vizează conservarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural aromân, care se organizeaza începând cu anul 1994, sub genericul Zilele culturii aromâneşti, si cuprinde Festivalul Internaţional de Folclor Aromânesc “Pãrinteasca Dimândare” (la care participã ansambluri folclorice din Grecia, Macedonia, Albania, Bulgaria şi România) şi Simpozionul Internaţional “Perenitatea vlahilor în Balcani. Istorie şi civilizaţie aromâneascã”; onorat de prezenţa unor personalitãţi de prestigiu în domeniu, din ţarã şi din strãinãtate, comunicãrile acestora fiind publicate în volum.

Fundaţia oferã laureaţilor, pe lângã alte premii, placheta din bronz a Festivalului şi începând cu anul 1997 decerneazã premiile “Teohar Mihadaş” pentru literatură, „George Murnu” pentru istorie, „Tache Papahagi” pentru lingvistică şi etnologie

La consolidarea prestigiului Fundaţiei au contribuit şi numeroasele acte de culturã realizate, precum: mese rotunde pe teme de mare actualitate ("Libertate şi cenzurã în mass-media", "Ştiinţã şi credinţă - douã realitãţi ireconciliabile?",”Învãţãmântul particular - o alternativã beneficã social”, “Integrarea României în structurile europene”, „Dimensiunea mediatică a schimbărloe europene”), dezbateri pe teme culturale şi ştiinţifice, frecventele publicări şi lansări de carte.

Un rol important a revenit prelegerilor publice susţinute la sediul instituţiei noastre de personalităţi marcante, Membri de Onoare ai Fundaţiei, precum acad. Anghel Rugină-1993, 1997; acad. Constantin Bălăceanu Stolnici (1995-1999), acad Alexandru Zub (1996), prof.univ.dr. Liviu Maior-1998, prof.univ.dr. Adrian Năstase-1999, ec. Nicolae Văcăroiu-1999, prof.univ.dr. Olivier Echapper (profesor la Sorbona si secretar general l Marii Legiuni de Onoare)-2002 ş.a.