logo editura andrei saguna pic
 

Reviste » Delincvenţa Juvenilă

Coperta

Redactor sef: Conf.univ.dr. Adrian PAPARI

Secretar general de redacţie: Lector univ.dr. Elena PREDESCU

Colegiul redacţional:

Acad. Ioan DOGARU
Acad. Constantin BĂLĂCEANU STOLNICI
Prof.univ.dr. Aurel PAPARI
Prof.univ.dr. Ioan DOLTU
Conf.univ.dr. Gabriel NAGHI
Conf.univ.dr. Livica FRĂŢIMAN