logo editura andrei saguna pic
 

Reviste » Revista de Comunicare şi Marketing

Coperta

REVISTA DE COMUNICARE ŞI MARKETING este publicată bianual de către Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice a Universităţii "Andrei Şaguna".

Revista publică lucrări de comunicare şi marketing, din perspectivă teoretică, empirică şi critică, alături de scurte articole de opinie şi prezentări ale unor cărţi şi publicaţii ştiinţifice.

Lucrările vor avea maxim 30 de pagini (incluzând bibliografia, tabele, figuri şi anexe) şi vor fi redactate în conformitate cu ediţia a 5-a a Publication Manual of the Psyhological Assocation.

1. Pagina 1 va cuprinde rezumatul (maxim 120 de cuvinte) şi cuvintele cheie (între 5 şi 9), în limba engleză.
2. Pagina 2 va începe cu titlul. Imediat după titlu se vor trece numele autorului, apartenenţa sa instituţională şi adresa de e-mail.
3. Lucrarea se va redacta în format Word, pe pagină format A4, cu font 12, la 1,5 rânduri, font Times New Roman.

Lucrările se trimit pe adresa de e-mail editura@andreisaguna.ro şi sunt supuse evaluării peer-review. Rezultatul evaluării se va comunica autorilor în termen de 30 de zile de la data trimiterii on-line.

Următorul număr al reviste va apărea în martie 2012.

COMMUNICATION AND MARKETING JOURNAL is published twice a year by the Faculty of Communication and Political Sciences.

The journal publishes marketing and communication paper works, from the theoretical, scientific and critical perspective, but also short opinion articles and presentations of some scientific books and publications.

The paper works will be elaborated with a maximum of 30 pages (including bibliography, graphs, charts, figures and annexes) and will be published in accordance with the fifth Publication Manual of the Psychological Association.

1. Page 1 will include the summary ( a maximum of 120 words) and keywords (between 5 and 9) in English.
2. Page 2 will start with the title. Underneath the title, there will be the author’s name, his affiliation and e-mail address.
3. The paper work will be elaborated in Word, on A4 format, 12 font size, 1,5 line spacing, Times New Roman font.

The paper works will be sent to the e-mail address editura@andreisaguna.ro and will be submitted to a peer-view assessment. The result will be reported within 30 days from the on-line sending date.

The next number of the journal will be published in March 2012.